กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ สำนักงานใหญ่
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด / บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2869-2000

ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคดัชมิลล์: 0-2881-2222 ติดต่อเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.